Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO AWAKEN REALMS

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych:

 1. wszystkich osób odwiedzających i korzystających ze Strony Sklepu, dostępnej pod adresem www.sklep.awakenrealms.com;

 2. wszystkich osób, które dokonują zakupów w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.awakenrealms.com;

 3. osób zapisanych do newslettera Sklepu 

jest Realms Distribution sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Św. Mikołaja 58, 50-127 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000637257, posiadająca numer REGON: 365403324, numer NIP: 8992798122, o kapitale zakładowym w wysokości 5,000.00 złotych (“Administrator”).

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail sklep@awakenrealms.com.

Wszelkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w Polityce Prywatności, mają znaczenie nadane w im w Regulaminie Sklepu Internetowego Awaken Realms, dostępnym pod adresem: https://sklep.awakenrealms.com/regulamin,10,10.htm.


 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze Strony Sklepu:

 • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania ofertowe i produktowe (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

 • profilowanie w celu analizy statystyk korzystania ze strony internetowej  (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.

 1. osoby, które dokonują zakupów w Sklepie:

 • zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży naszych produktów, w tym obsługa procesu zamówień i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 • wypełnienie obowiązków prawnych związanych z ewidencjonowaniem sprzedaży, które wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów polskiego prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

 • obrona i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży.

 1. osoby zapisane do newslettera Sklepu:

 • wysyłanie informacji o Produktach oraz aktualnej ofercie handlowej Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z art. 10 ust. 1-2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do otrzymywania informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze.

W przypadku: 

 1. osób odwiedzających i korzystające ze Strony Sklepu przetwarzamy: adres IP oraz informacje zawarte w plikach cookies, a w stosunku do osób, które zdecydują się skontaktować z Administratorem przetwarzamy: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, treść wiadomości do Administratora;

 2. osób, które dokonują zakupów w Sklepie przetwarzamy: imię, nazwisko, adres zamieszkania (dostawy Zamówienia), adres e-mail, nr telefonu, NIP (oraz inne dane firmowe w przypadku chęci otrzymania faktury), dane dotyczące płatności;

 3. osób zapisanych do newslettera Sklepu przetwarzamy: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres email.


 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy pozyskane dane osobowe przez następujący okres:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze Strony Sklepu:

 • informacje o Twoim adresie IP przechowujemy tak długo, ile trwa okres ich archiwizacji w logach serwera, na którym znajduje się Strona Sklepu, czyli przed 1 rok od momentu wizyty na Stronie Sklepu;

 • jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami, Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym usuniemy niezwłocznie po rozwiązaniu Twojej sprawy;

 1. osoby, które dokonują zakupów w Sklepie:

 • dane niezbędne do dokonania i ewidencjonowania Twoich zakupów w Sklepie przechowujemy przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożone zostało ostatnie zamówienie;

 1. osoby zapisane do newslettera Sklepu:

 • dane niezbędne do wysyłania informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze przetwarzamy do momentu wycofania Twojej zgody na jego otrzymywanie.


 1. KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, którym możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze Strony Sklepu:

 • dostawcy usług, systemów i wsparcia IT, które wykorzystujemy do prowadzenia Strony Sklepu oraz analizowania statystyk;

 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Realms Distribution sp. z o.o. w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;

 1. osoby, które dokonują zakupów w Sklepie:

 • podmioty obsługujące płatności za zakupione Produkty w celu obsługi i realizacji płatności za Zamówienia,

 • podmioty obsługujące dostawy Zamówień do Klientów, takie jak firmy kurierskie, pocztowe, logistyczne lub podmioty świadczące usługi magazynowania Produktów;

 • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz Realms Distribution sp. z o.o.;

 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia Sklepu;

 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Realms Distribution sp. z o.o. w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


 1. TWOJE PRAWA

Każda osoba, której dane przetwarza Administrator ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO): prawo do przenoszenia danych;

 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO): prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sklep@awakenrealms.com


 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


 1. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE

Stosujemy różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych narzędzi.

FACEBOOK PIXEL

Na Stronie Sklepu korzystamy z Facebook Pixel. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii marketingowych realizowanych przez Realms Distribution sp. z o.o. w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji naszych działań, także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć tutaj.

GOOGLE ANALYTICS

Na Stronie Sklepu korzystamy również z Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Strony Sklepu oraz do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony Sklepu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tutaj.


 1. PLIKI COOKIES

Na Stronie Sklepu korzystamy z technologii plików cookies („ciasteczka”) i podobnych (np. pixel tags). 

Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:

 • pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy zachowują się na naszej stronie internetowej za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych;

 • pliki marketingowe i remarketingowe, które pozwalają nam śledzić użytkowników naszej strony internetowej i reklamować nasze produkty online.

Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą stroną internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:

Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów. 


 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na Stronie Sklepu i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji. 

Nasza Oferta
Newsletter
Chcę otrzymywać newsletter i wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert, promocji i informacji na podany przeze mnie adres e-mail.